Home » Katalogy » Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Jaká je životnost náplně adsorpční sušičky HYDRA?

Náplň má životnost 12 000 provozních hodin.

 

V případě, že provedeme instalaci by-pass rozvodu, může být v letním provozu sušička HYDRA mimo provoz?

Ano, sušička může být mimo provoz. Je možné i po zapojení do systému nastavit automatické vypnutí v případě vypnutí kompresoru a tím prodloužit životnost.

 

Neovlivní odstavení sušičky HYDRA životnost náplně?

Životnost náplně se zkracuje pouze plným provozem.

 

Je k dispozici český manuál na obsluhu a údržbu sušičky HYDRA či bezpečnostní list náplně?

Manuál je zatím pouze v anglickém jazyce, česká mutace se připravuje.

 

Máte servisní středisko na případné opravy sušičky HYDRA a lze provést opravy na místě?

Ano, máme servisní středisko. Opravu bohužel nelze provést na místě – je potřeba vybavení.

 

Lze u Vás objednat a svépomocí vyměnit náplň sušičky HYDRA?

Ano, lze. Výměna trvá cca 5 minut, potřeba je pouze šroubovák a náhradní cartridge s náplní.

 

Mohou být použity tlakové regulátory Norgren pro CO2?

Vzduchové regulátory jsou obecně použitelné pro CO2, argon, dusík i jiné inertní plyny. Nicméně jednotky jsou navrženy a testovány pro standardní stlačený vzduch (není-li uvedeno v literatuře jinak) a vnější netěsnost se může lišit v závislosti na použitém médiu. Regulátory tlakového vzduchu by nikdy neměly být používány s hořlavými nebo nebezpečnými plyny jako například LPG, vodík a jinými.

 

Je zajištěna souosost upevňovacích závitů (závitových dříků) u vlnovcových válců?

Vlnovcové válce jsou dodávány v provedení se závitovými dříky (série M/31000) nebo vnitřními závity (série PM/31000) na přírubách. V obou případech je výrobně zajištěna vzájemná souosost těchto upevňovacích rozměrů mezi oběma přírubami. K oběma sériím pohonů se nabízí náhradní měch (vlnovec), který si uživatel může sám vyměnit. V tomto případě výsledná souosost je výsledkem šikovnosti zákazníka.

 

Odstraní běžný tlakový filtr z protékajícího vzduchu vlhkost?

Běžné tlakové filtry odstraní z protékajícího vzduchu vlhkost pouze částečně. Hmotné částečky vlhkosti (kapky) jsou vlivem cyklónového pohybu protékajícího vzduchu v nádobce odstředivou silou vytlačeny na stěny této nádobky, odkud stékají na její dno. Méně hmotná vlhkost může být proudem vzduchu vtažena přes porézní filtrační vložku do části filtru, odkud vzduch již proudí do výstupního otvoru filtru. Pro dokonalejší odstranění vlhkosti i oleje ze vzduchu se používá coalescenční filtr.

 

Lze membránový ventil Buschjost série 82400 použít na vzduch?

Nepřímo ovládaný ventil 82400 lze použít v jeho základním provedení na vzduch, vodu i jiná inertní a neagresivní média.
 

Jaký typ ventilu je vhodné použít pro ovládání pneumatického válce?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Důležité je jaký pohon budeme ventilem řídit - jednočinný, nebo dvojčinný. 
 
Pro řízení jednočinného pohonu je určen ventil ve funkci 3/2 (trojcestný/dvoupolohový). Ventil můžeme ovládat elektricky, ručně nebo mechanicky. Ventil může být tzv.monostabil, to je ten, který po opadnutí ovládací síly (elektromagnetické, ruční nebo mechanické) se sám přesune do výchozí funkční polohy. Jiný ventil po opadnutí ovládací síly zůstává v poslední funkční poloze před opadnutím ovládací síly. Takový ventil označujeme jako bistabil. U monostabilního ventilu je důležitá výchozí funkční poloha. Označuje se jako NC (normaly close), když průchod tlakového vzduchu ventilem v základní poloze není umožněn. Případ, kdy v základní poloze tlakový vzduch ventilem prochází, se označuje NO (normaly open).
 
Pro řízení dvojčinného pohonu se používají ventily v provedení 5/2 (pěticestný/dvoupolohový), 4/2 (čtyřcestný/dvoupolohový) nebo 5/3 (pěticestný/třípolohový). Ventily 5/2 a 4/2 mohou být stejně jako ventily 3/2 monostabilní nebo bistabilní. V případě ventilu 5/3 bude vždy provedení monostabilní, přičemž výchozí polohou tohoto ventilu je poloha středová.Ventily 5/2  a 4/2 se vždy snaží pohon přesunout do jedné z jeho krajních poloh. Těmito ventily neuřídíte pohon do některé z mezipoloh, narozdíl od ventilů 5/3. Tyto ventily svou výchozí (středovou) polohou dokáži pohon zastavit v mezipoloze, přičemž mohou nastat tyto tři stavy : pohon se zastaví, opadně jeho síla a je vynaložením vnější síly je možno pohybovat pístní tyčí. Ventil s takovouto funkcí se označuje 5/3 COE (center open exhaut). Stav, kdy se pohon zastaví v mezipoloze, uzavře se přísun dalšího tlakového vzduchu, dojde k vyrovnání tlaků před pístem a za pístem pohonu a tím se pohon tzv.zamkne, se označuje 5/3 APB (all ports blocked). Poslední možný stav nese označení 5/3 COP (center open pressure). Při středové poloze tohoto ventilu se vpustí tlakový vzduch současně před píst i za píst pohonu. Pohon se opět zastaví v mezipoloze. Oproti provedení 5/3 APB mírné úniky vzduchu neznamenají pokles tuhosti uzamknutí. Je však třeba pamatovat u pohonů s pístní tyčí na rozdílné činné plochy pístu a tím také různé síly, které na jednotlivé strany pístu působí. Všechny ventily pro řízení dvojčinného pohonu mohou být také ovládány elektricky, ručně nebo mechanicky. Na závěr k dotazu, vhodný ventil lze určit teprve když je zřejmé jaký pohon budu používat a definuju-li, jak se má chovat.
Odstraní běžný tlakový filtr z protékajícího vzduchu vlhkost ?