Katalog » Trubky

Trubky

Trubky a hadice slouží k realizaci tlakového propojení jednotlivých prvků pneumatických obvodů. Trubky pro pneumatické účely jsou převážně plastové. Nejužívanějším materiálem je polyamid PA a polyuretan PU. Pro zvláštní účely jsou používány i trubky polyetylenové PE nebo silikonové. Samostatnou kategorií jsou zesílené trubky pro svařovny (Weldtube) se zvýšenou povrchovou odolností proti teplotě.
 

PU trubky jsou ve srovnání s PA trubkami měkčí a tím pádem ohebnější. V případě obou materiálu je důležitý parametr minimální poloměr ohybu, který je pro jednotlivé materiály i průměry různý. Tužší PA trubky jsou primárně určeny pro Pusc-in šroubení. PU trubky jsou vhodnější při využití šroubení Push-on.
 

Teplota je dalším důležitým parametrem, který významným způsobem ovlivňuje tlakovou únosnost. Se zvyšující teplotou tlaková únosnost klesá a na horní hranici teplotního rozsahu je menší než polovina maximální hodnoty.
 

Trubky se standardně dodávají v klubech  25, 30 a 50 metrovým návinem.  Zvláštní kategorií jsou trubky spirálové, které jsou dodávány v různých kombinacích průměrů a rozvinutých pracovních délek. Spirálové trubky jsou standardně na koncích osazeny kovovými koncovkami s vnějším závitem.