Web » Novinky » ENTlakové spínače Norgren

ENTlakové spínače Norgren


 

Trochu jednoduché teorie neuškodí
 

Tlakové spínače a tlakové převodníky jsou prvky, které po vsazení do okruhu tlakového média reagují na změnu tlaku změnou stavu na svém elektrickém výstupu.

 V případě spínačů jde o binární změnu, kdy touto změnou je prosté sepnutí případně rozepnutí elektrického obvodu, podle toho, které z elektrických pinů na konektoru spínače jsou použity.

U převodníků je změna elektrického výstupu spojitá. Velikostí analogového elektrického signálu převodník reaguje na změny tlaku v obvodu. Tento elektrický signál může být proudový v rozsahu 4 -20 mA nebo napěťový v rozsahu 0 – 10 V.

Jaké tlakové spínače a převodníky Norgren nabízí
 

Škála spínačů a převodníků je natolik široká a jednotlivá provedení natolik rozmanitá, že pro orientaci v tomto sortimentu a výběr nejvhodnějšího prvku třeba provést několik rozdělení.

Základní dělení tlakových spínačů je na elektromechanické a elektronické.

Elektromechanické tlakové spínače ve své funkční části obsahují membránu, pružinu a elektrický mikrospínač. Membrána jednak odděluje tlakové médium od vnitřní elektrické části tlakového spínače a dále svým pohybem ovládá elektrický mikrospínač. Předpětí pružiny opírající se o membránu určuje sílu potřebnou k pohybu membrány a tím i k sepnutí mikrospínače. Nejpoužívanějšími představiteli těchto spínačů je typová řada 18D, 20D a 8D.

     

Výhody elektromechanického uspořádání :

 • Jednoduchá konstrukce, malý počet vnitřních dílů znamená provozní spolehlivost
 • Tlakové spínače pro různé tlakové rozsahy obsahují pouze jiné pružiny
 • Pro svou funkčnost nepotřebují vlastní elektrické napájení
 • Provedení pro různá tlaková média (tlakový vzduch, olej, vodu…)
 • Životnost v řádech milionů
 • Spínací výkon určen parametry mikrospínače

Nevýhody elektromechanického uspořádání :

 • Tlakový rozsah spínače je plně určován pružinou
 • Z principu funkce je přesnost úměrná tlakovému rozsahu tj. u nízkých tlaků je přesnost vyšší (nižší hodnota v absolutním vyjádření) než u tlaků vysokých (vyšší hodnota v absolutním vyjádření)
 • Hystereze je pevná a závislá na tlaku (vyšší spínací tlak znamená v absolutním vyjádření vyšší hodnotu hystereze)

 

 

Elektronické tlakové spínače pro svou funkci využívají piezoelektrické jevy, kdy mikrodeformace měřených dílů jsou převedeny na změnu elektrické veličiny a tato je následně elektronicky modifikována. Nejpoužívanějšími představiteli těchto spínačů je typová řada 33D, 40D a 50D.

 
     

Výhody elektronického uspořádání :

 • Velká škála tlakových rozsahů od malých až po veliké
 • Provedení pro různá tlaková média (tlakový vzduch, olej, vodu…)
 • Displej usnadňující nastavení spínače zobrazuje aktuální tlakovou hodnotu případně realizuje další doprovodné funkce
 • Optické zobrazení stavu spínače
 • Libovolná hystereze určená nastavení dvou tlakových bodů
 • Možnost realizování více výstupních režimů s využitím dvou nastavených tlakových bodů
 • Kompaktní vzhled u některých typů možnost zabudování do panelu
 • Možnost realizace dvou nezávislých spínačů v jednom těle

Nevýhody elektronického uspořádání :

 • Nutnost elektrického napájení
 • U některých typů zvýšený požadavek na kvalitu média

Tlakové převodníky
 

Tlakové převodníky pracují výhradně na elektronické bázi. Změna tlaku způsobuje elektronicky modifikovaný spojitý signál na výstupních pinech. Rozmanitost těchto prvků spočívá v kombinaci rozsahu tlakového vstupu a rozsahu elektrického výstupu. Nabízí se série 18S, která je vizuálně podobná tlakovým spínačům série 18D. Provedení s displejem je nabízeno jako varianta elektronických spínačů série 33D, 40D i 50D, kdy jeden výstup je analogový (převodník) a druhý binární (spínač).

Kromě uvedených typů spínačů jsou v obchodním sortimentu i tlakové spínače diferenční porovnávající úroveň dvou na sobě nezávislých tlaků (dva tlakové vstupy) a vyhodnocující rozdíl těchto tlaků.

Kontrola úrovně vakua je také běžný úkol pro většinu uvedených tlakový spínačů s patřičným tlakovým respektive vakuovým rozsahem.

Všechny prvky s požitím patřičného elektrického konektoru splňují podmínky krytí IP65. Pro určitá provedení prvků je vystaven certifikát ATEX pro použití ve výbušném prostředí.

 

Pokud budete chtít poradit s výběrem vhodného tlakového spínače, nebo převodníkem, neváhejte se svým dotazem kontaktovat naše technické oddělení nebo svůj dotaz zašlete na adresu info@norservis.cz

 


Jaromír Schwarz