Gopa AB

Švédský výrobce doplňuje sortiment běžných pneumatických pohonů o pohony, kde je standardní píst nahrazen membránou.
 

Specifické provedení pohonu nabízí značné síly při malých zástavbových rozměrech.
 

Vzhledem k absenci trakčních odporů vznikajících při pohybu pístu v běžném provedení pneumatických válců, nachází membránový válec výhodné použití v aplikacích, kde požadujeme stabilní tah, nebo přítlak.
 

S úspěchem se membránový válec, který je nabízen v provedení jednočinném i dvoučinném, aplikuje jako zdroj síly v jednoduchých střižných nebo lisovacích zařízeních. Další z typických aplikací jsou různé upínače.