Home » Všeobecné strojírenství

Všeobecné strojírenství

Pneumatické prvky všech druhů a typů lze nalézt v aplikacích všeobecného strojírenství.

Od prvků pro úpravu vzduchu jako jsou tlakové filtry, regulátory tlaku a tlakové maznice přes pneumatické ventily řídící tok tlakového vzduchu až po pneumatické válce a pohony. Využívány jsou převážně prvky vyhovující standarům norem ISO případně VDMA. V hojné míře nachází uplatnění i prvky nenormalizované.

Vakuové ejektory a přísavky, obecně vakuová technika, jsou také vžitým sortimentem v automatizačních procesech.

K vzájemnému propojení jednotlivých prvků případně pro napojení hadic a trubek k prvkům je využívána široká škála šroubení. Pokročilejším stupněm šroubení s integrovanými pneumatickými funkcemi jsou řízeny rychlosti pohonů případně lokálně snižovány tlaky.

Tlakové poměry v pneumatických obvodech sledují mechanické nebo elektronické tlakové spínače, v případech pokročilého řízení aplikačních procesů nalézají využití analogové proudové nebo napěťové převodníky .