Home » Produkty - kategorie
Šroubení
Produktové řady
Jednostranné uzavírací pojistné spojky, série 231 CAD model Detail
Jednostranné a oboustranné uzavírací spojky, série 233 CAD model Detail
Jednostranné uzavírací pojistné spojky, série 234 CAD model Detail
Jednostranné a oboustranné uzavírací spojky, série 237 CAD model Detail
Jednostranné uzavírací pojistné spojky, série 238 CAD model Detail
Jednostranné uzavírací pojistné spojky, série 239 CAD model Detail
Rotační spojky nízko a vysokootáčkové CAD model Detail
Tlumiče hluku s integrovaným škrcením, série 0405 CAD model Detail
Funkční šroubení CAD model Detail
Multikonektory Pneufit Detail
Přesné škrtící ventily s obtokem, série C/600, M/600 CAD model Detail
Hadicová šroubení s kuželovým závitem, série 15 CAD model Detail
Hadicová šroubení s válcovým závitem, série 16 CAD model Detail
Kompresní šroubení, série 18 CAD model Detail
Hadicové nátrubky CAD model Detail
Kompresní šroubení, série 36 CAD model Detail
Hadicové šroubení, série 43 Detail
Hadicové šroubení Push-in, Fleetfit pro automobily, série 97 Detail
Škrtící ventil s obtokem, série M/800 CAD model Detail
Hadicové šroubení Push-in, série 10 (kovové) CAD model Detail
Hadicové šroubení Push-in, série C (kombinace kov-plast) CAD model Detail
Hadicové šroubení Push-in, série D (plastové) Detail
Hadicové šroubení Push-in, série M (kombinace kov-plast) CAD model Detail
Hadicové šroubení Push-in, série S (nerezové) Detail
Hadicové šroubení Push-on, série 24 (kovové) Detail
Rychloodvzdušňovací ventily, série S/510 CAD model Detail
Zpětné ventily, série S/520 CAD model Detail
Škrtící ventily s obtokem, série T1000 CAD model Detail
Škrtící ventily obousměrné, série T1100 CAD model Detail
Škrtící ventily Push-in CAD model Detail
Tlumiče hluku s integrovaným škrcením, série T20 CAD model Detail
Jednosměrné ventily Push-in, série T50P CAD model Detail
Zpětné ventily Push-in, série T51, T52, T53 CAD model Detail
Jednosměrné ventily in-line, série T55 CAD model Detail
Rychloodvzdušňovací ventily, série T70C CAD model Detail

Úprava vzduchu
Produktové řady
Pilotní tlakové regulátory, série 11400 Detail
Potrubní maznice 10-826 CAD model Detail
Regulátory tlaku, série 11-402 Detail
Pilotní tlakové regulátory, série 11-204 Detail
Vysokoprůtokové tlakové regulátory, série 11-808 Detail
Regulátory tlaku vody, série 11-809 Detail
Přesné tlakové regulátory, série 11-818 CAD model Detail
Jednotky automatického odpouštění kondenzátu, série 17-816 CAD model Detail
Vysokoprůtokové tlakové regulátory, série 20AG Detail
Pilotní tlakové regulátory, série 20AL-X2G Detail
Pojišťovací ventily ovládané pilotním vzduchem, série 40AC Detail
Sestava automat.odpouštění kondenzátu, 6000-50 Detail
Miniaturní filtr-regulátory z nerezové oceli, série B05 CAD model Detail
Miniaturní filtr-regulátory, série B07 CAD model Detail
Filtr-regulátory z nerezové oceli, série B38 CAD model Detail
Filtr-regulátory s jemnou filtrací, série B39 Detail
Filtr-regulátory série OLYMPIAN PLUS 64, série B64G CAD model Detail
Filtr-regulátory série OLYMPIAN PLUS 68, série B68G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON, série B72G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON, série B73G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON, série B74G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON PRO, série B92G CAD model Detail
Sestavy úpravy vzduchu série OLYMPIAN PLUS 64, série BL64 CAD model Detail
Sestavy úpravy vzduchu série OLYMPIAN PLUS 68, série BL68 CAD model Detail
Sestavy filtr-regulátor maznice EXCELON, BL72 Detail
Sestavy filtr-regulátor maznice EXCELON, BL73 Detail
Sestavy filtr-regulátor maznice EXCELON, BL74 Detail
Sestavy úpravy vzduchu série EXCELON PRO, série BL92 CAD model Detail
Koalescenční tlumiče hluku OLYMPIAN PLUS 64, série CS13 Detail
Koalescenční tlumiče hluku OLYMPIAN PLUS 68, série CS15 Detail
Filtry pro všeobecné použití, série F07 CAD model Detail
Filtry pro všeobecné použití, série F18 CAD model Detail
Filtry z nerezové oceli, série F22 CAD model Detail
Filtry pro jemnou filtraci, série F39 CAD model Detail
Filtry pro odstraňění oleje, série F47 CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů, série OLYMPIAN PLUS 64, série F64 CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití OLYMPIAN PLUS 64, série F64G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje OLYMPIAN PLUS 64, série F64C/H CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití OLYMPIAN PLUS 68, série F68G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje OLYMPIAN PLUS 68, série F68C/H CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje OLYMPIAN PLUS 68, série F68V/Y CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F72C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON, série F72G CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů EXCELON, série F72V CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F73C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON, série F73G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F74C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON, série F74G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F74H CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů EXCELON, série F74V CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů EXCELON PRO, série F92C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON PRO, série F92G CAD model Detail
Sestavy pro přípravu vzduchu k dýchání OLYMPIAN PLUS 64, série FFB64 Detail
Sestavy pro přípravu vzduchu k dýchání OLYMPIAN PLUS 68, série FFB68 Detail
Dvoustupňová filtrační jednotka série OLYMPIAN PLUS 68 Detail
Maznice série L07 CAD model Detail
Maznice série L17 Detail
Maznice z nerezové oceli, série L22 CAD model Detail
Maznice OLYMPIAN PLUS 64, série L64 CAD model Detail
Maznice OLYMPIAN PLUS 68, série L68 CAD model Detail
Maznice EXCELON, série L72 CAD model Detail
Maznice EXCELON, série L73 CAD model Detail
Maznice EXCELON, série L74 CAD model Detail
Maznice EXCELON PRO, série L92 Detail
Sestavy úpravy vzduchu série 07 CAD model Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily OLYMPIAN PLUS 64, série P64F CAD model Detail
Náběhový a vypouštěcí ventil s monitoringem OLYMPIAN PLUS 64, série P64S Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily OLYMPIAN PLUS 68, série P68F Detail
Elektromagneticky ovládané řídící ventily EXCELON, série P72C CAD model Detail
Náběhový ventil EXCELON, série P72E CAD model Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily série EXCELON, série P72F CAD model Detail
Elektromagneticky ovládané řídící ventily EXCELON, série P74C CAD model Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily série EXCELON, série P74F CAD model Detail
Miniaturní regulátory z nerezové oceli, série R05 CAD model Detail
Regulátory tlaku vody, série R06 Detail
Regulátory tlaku, série R07 CAD model Detail
Regulátory tlaku vysokoprůtokové, pneumaticky řízené, série R18 CAD model Detail
Regulátory z nerezové oceli, série R22 CAD model Detail
Regulátory tlaku vysokoprůtokové, pneumaticky řízené, série R24 CAD model Detail
Přesné tlakové regulátory, série R27 Detail
Regulátory tlaku pro manifold sestavení, série R30 (plastové) Detail
Přesné tlakové regulátory, série R38 (nerezové) Detail
Pilotní regulátor tlaku, série R40 Detail
Pilotní regulátor tlaku se zpětnou vazbou, série R41 Detail
Regulátory tlaku vody, série R43 Detail
Regulátory tlaku OLYMPIAN PLUS 64, série R64 CAD model Detail
Regulátory tlaku OLYMPIAN PLUS 68, série R68 CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON, série R72 CAD model Detail
Regulátory tlaku pro manifold sestavení EXCELON, série R72M CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON, série R73 CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON, série R74 CAD model Detail
Regulátory tlaku pro manifold sestavení EXCELON, série R74M CAD model Detail
Regulátory tlaku vody, série R91 CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON PRO, série R92 CAD model Detail
Uzavírací ventily OLYMPIAN PLUS 64, série T64T CAD model Detail
Uzavírací ventily OLYMPIAN PLUS 68, série T68 CAD model Detail
Ruční uzavírací ventily EXCELON, série T72 CAD model Detail
Ruční uzavírací ventily EXCELON, série T73 CAD model Detail
Ruční uzavírací ventily EXCELON, série T74 CAD model Detail
Blokovací/uzavírací ventil EXCELON PRO, série T92 CAD model Detail
Miniaturní pojišťovací ventily, série V07 CAD model Detail
Pojišťovací ventily OLYMPIAN PLUS 64, série V64H CAD model Detail
Pojišťovací ventily OLYMPIAN PLUS 68, série V68H CAD model Detail
Pojišťovací ventily EXCELON, série V72G CAD model Detail
Pojišťovací ventily EXCELON, série V74G CAD model Detail
Miniaturní membránové sušičky, série W07 Detail
Membránové sušičky EXCELON, série W72 Detail
Membránové sušičky EXCELON, série W74 Detail

Ventily
Produktové řady
3/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 24010 CAD model Detail
3/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 24011 CAD model Detail
Nepřímo elektromagneticky ovládané šoupátkové ventily, série 26230 CAD model Detail
Nepřímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 70300 CAD model Detail
Nepřímo elektromagneticky ovládané šoupátkové ventily, série 80100 Detail
Nepřímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 80200 CAD model Detail
3/2 tlakově ovládané sedlové ventily, série 80300 Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 82080 (plastové) Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 82120 Click-on Detail
2/2 tlakově ovládané membránové ventily, série 82160 Detail
2/2 tlakově ovládané membránové ventily, série 82170 Detail
2/2 tlakově ovládané ventily, série 82180 Detail
2/2 elektromagneticky ovládané ventily, série 82340 Detail
2/2 elektromagneticky ovládané ventily, série 82350 Detail
2/2 elektromagneticky ovládané ventily, série 82360 Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 82370 Detail
2/2 tlakově ovládané ventily, série 82380 Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 82400 Click-on CAD model Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 82510 Click-on Detail
Přímo ovládané membránové ventily, série 82530 CAD model Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 82540 Click-on Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 82590 Click-on Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 82610 Click-on Detail
2/2 tlakově ovládané membránové ventily, série 82710 Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 82730 Click-on Detail
2/2 tlakově ovládané membránové ventily, série 82900 (oklepové) Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 82960 (oklepové) Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 83030 (přírubové) Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 83040 (přírubové) Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané membránové ventily, série 84080 Click-on Detail
2/2 tlakově ovládané sedlové ventily, série 84180 Detail
2/2 tlakově ovládané sedlové ventily, série 84190 Detail
2/2 tlakově ovládané sedlové ventily, série 84500 CAD model Detail
2/2 tlakově ovládané sedlové ventily, série 84520 CAD model Detail
Pilotní ventily pro tlakově ovládané ventily, série 84660 Detail
Pilotní ventily pro tlakově ovládané ventily, série 84680 Detail
Tlakem ovládané sedlové ventily, série 84720 Detail
Tlakem ovládané sedlové ventily, série 84740 Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85000 Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85020 Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85040 Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85140 (přírubové) Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85300 Click-on Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85500 Click-on (přírubové) Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85520 Click-on (přírubové) Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85540 Click-on (přírubové) Detail
2/2 nepřímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85560 Click-on (přírubové) Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 85700 Click-on Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 95000 CAD model Detail
2/2 přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily, série 96000 CAD model Detail
5/2 - 3/2 nepřímo ovládané NAMUR šoupátkové ventily, série 97100 CAD model Detail
5/2 - 3/2 nepřímo ovládané NAMUR šoupátkové ventily, série 97105 CAD model Detail
5/2 - 3/2 nepřímo ovládané NAMUR šoupátkové ventily, série 97300 Detail
3/2 přímo ovládané NAMUR sedlové ventily, série 98015 CAD model Detail
3/2 přímo ovládané NAMUR sedlové ventily, série 98025 CAD model Detail
3/2 nepřímo ovládané NAMUR šoupátkové ventily, série 80107 CAD model Detail
Generátor tlakových pulsů Detail
3/2 manuálně ovládané ventily, série CR14 Detail
Elektropneumatické ventily, série Excel 22 CAD model Detail
Sedlové ventily, série EXCEL 22 CNOMO Detail
Elektropneumatické ventily, série Excel 32 CAD model Detail
ISO Star šoupátkové ventily, série SXE, SXP CAD model Detail
3/2 ručně ovládané ventily, série M/7200 CAD model Detail
Miniaturní ventily, série Microsol 15 mm Detail
Miniaturní ventily, série Picosol 10 mm Detail
Elektromagneticky a pilotně ovládané sedlové ventily, série Prospector Detail
Mechanicky a manuálně ovládané ventily, série SUPER X CAD model Detail
ISO šoupátkové ventily, série UM/22000 Detail
Ventilové terminály mini ISO, série V40, V41 CAD model Detail
Ventilové terminály mini ISO, série V44, V45 CAD model Detail
In-line ventily, série V50, V51, V52, V53 CAD model Detail
In-line ventily, série V60, V61, V62, V63 CAD model Detail
Vícenásobné ventilové bloky s kompaktními ventily, série VE Detail
Ventilové terminály série VM10 CAD model Detail
Ventilové terminály série VM15 CAD model Detail
Ventilové terminály mini ISO, série VS18 CAD model Detail
Ventilové terminály mini ISO, série VS26 CAD model Detail
Ventilové terminály mini ISO, série VS45 CAD model Detail

Pohony
Produktové řady
ISO/VDMA svorníkové nerezové válce dvojčinné, série KA/8000 CAD model Detail
Měchové jednočinné válce, série KM/31000 (nerezové) Detail
Kruhové nerezové válce dvojčinné, série KM/55001 Detail
ISO kruhové nerezové válce dvojčinné, série KM/8000 CAD model Detail
Pohony s ozubeným řemenem, série LAE4, LAE8 CAD model Detail
Pneumatické lineární pohony, série LAP4, LAP8 CAD model Detail
Robustní válce dvojčinné, série M/1000 Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, série M/146000 CAD model Detail
Pneumatické polohovací servopohony, série M/1500 CAD model Detail
Úhlové upínače, jedno a dvojčinné, série M/160300 Detail
Úhlové upínače 180°, dvojčinné, série M/160330 Detail
Paralelní upínače, jedno a dvojčinné, série M/160340 Detail
Přesné paralelní upínače, jedno a dvojčinné, série M/160350 Detail
Paralelní upínače - nízký profil, dvojčinné, série M/160360 Detail
Paralelní upínače - tříčelisťové, dvojčinné, série M/160380 Detail
Paralelní upínače - s dlouhým zdvihem, dvojčinné, série M/160390 Detail
Kyvné válce s ozubeným hřebenem a pastorkem, série M/162000 CAD model Detail
Razící válce, série M/3000 Detail
Měchové jednočinné válce, série M/31000 CAD model Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, vnitřní vedení, série M/44000 Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, vnitřní vedení, série M/46000 Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, pro velká zatížení, série M/46800/M Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, pro velká zatížení, série M/46800/PM Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, s ozubeným řemenem, s válečkovým vedením, série M/48200/H CAD model Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, s ozubeným řemenem, pro velká zatížení, série M/48800/P CAD model Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, vřeteno, vnější a vnitřní kluzné nebo valivé vedení, M/49000 Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, vřeteno, verze pro velké zatížení, série M/49800/P Detail
Upínací válce jednočinné, série M/50100 CAD model Detail
Upínací válce dvojčinné, série M/50200 CAD model Detail
Miniaturní válce, série M/6000 Detail
Kluzné jednotky, série M/60100 CAD model Detail
Miniaturní otočné válce, dvojčinné, série M/60210 Detail
Kompaktní otočné válce, dvojčinné, série M/60270 Detail
Kyvné křídlové válce, série M/60280 CAD model Detail
Dorazové válce, série M/61000 CAD model Detail
Kluzné jednotky, série M/61200 Detail
Měchové válce jednočinné, série PM/31000 CAD model Detail
ISO/VDMA profilové válce jednočinné, série PRA/181000 CAD model Detail
ISO/VDMA/NFE profilové válce dvojčinné se zajišťovací jednotkou pístnice, PRA/182000/L4 CAD model Detail
ISO/VDMA profilové válce dvojčinné, série PRA/182000 CAD model Detail
ISO/VDMA/NFE SMART válce dvojčinné, série PRA/282000 Detail
ISO/VDMA/NFE profilové válce dvojčinné s analogovým snímačem polohy pístu, série PSA/182000/F1 Detail
ISO/VDMA/NFE válce dvojčinné, série PVA/182000 Detail
ISO kompaktní válce jednočinné, série RA/191000 CAD model Detail
ISO kompaktní válce dvojčinné, série RA/192000 CAD model Detail
ISO kompaktní válce jednočinné, série RA/193000 CAD model Detail
ISO/VDMA/NFE svorníkové válce jednočinné, série RA/28000 CAD model Detail
ISO/VDMA/NFE svorníkové válce se zajišťovací jednotkou pístnice, série RA/8000/L4 CAD model Detail
ISO/VDMA svorníkové válce dvojčinné, série RA/8000 CAD model Detail
Kompaktní válce dvojčinné, série RM/192000 CAD model Detail
ISO kruhové válce jednočinné, série RM/28000 CAD model Detail
Kruhové válce dvojčinné, série RM/55401 CAD model Detail
ISO kruhové válce dvojčinné, série RM/8000 CAD model Detail
Svorníkové palcové válce, série RM/900 CAD model Detail
Kompaktní válce jednočinné, série RM/91000 CAD model Detail
Kompaktní válce dvojčinné, série RM/92000 CAD model Detail
Kruhové válce jednočinné, série RT/57100 CAD model Detail
Kruhové válce dvojčinné, série RT/57200 CAD model Detail
Bezpístnicové pohony LINTRA, antikorozní provedení, série VM/146000 CAD model Detail
Válce s dutou pístnicí, dvojčinné, série VSM/55600/N2 CAD model Detail