Home » Služby » Měření průtoku

Měření průtoku

Tlakový vzduch patří k finančně nejnáročnějším druhům energie. Nežádoucí úniky z Vašich rozvodů Vás v časovém pohledu stojí nemalé prostředky. Chceme Vám pomoci tyto ztráty minimalizovat.

 S tímto cílem Vám společnost NORSERVIS s.r.o. nabízí tyto dvě služby :

 

1) Měření průtoku :


Na měřeném úseku pneumatického obvodu je sledován a časově zapisován skutečný průtok tlakového vzduchu. Umístění měřícího a zapisovacího zařízení do napájecí větve měřeného pneumatického obvodu neomezuje běžný pracovní režim s výjimkou jeho instalace.

 

2) Detekce a minimalizace nežádoucích úniků :


je logickým krokem následující po předchozím měření průtoku a jeho vyhodnocení, které poukázalo na zvýšený nežádoucí únik drahého tlakového vzduchu.

 

Průběh a realizace těchto služeb :


Návštěva první :

 

 • ohledání měřeného úseku
 • určení vhodného místa a podmínek pro umístění kontrolního měřidla průtoku
 • detekce úniků pomocí ultrazvukové sondy
 • vypracování soupisu materiálu nutného k odstranění úniků


Po první návštěvě následuje vypracování nabídky, která obsahuje "předpokládaný" materiál nutný k odstranění nežádoucích úniků.

 

Návštěva druhá :

 

 • umístění kontrolního měřidla průtoku (Schéma připojení zde)
 • změření průtoku tlak.vzduchu v klidovém stavu

Kontrolní měřidlo průtoku zůstává po druhé návštěvě na místě po dohodnutou dobu (cca 1.týden) Po tuto dobu se zapisuje průtok tlak.vzduchu v průběhu prac.procesu.

 

Návštěva třetí :

 

 • odejmutí kontrolního měřidla průtoku

Následuje export dat z měřidla a vypracování zprávy o dopadech změn a oprav na těsnost tlakového systému.

 

Používané přístroje :

 

 • měřič průtoku tlakového vzduchu Testo 6444
 • 4-místný programovatelný universální 4-kanálový přístroj OM 402UNI-B včetně napájecího zdroje a napájecího kabelu
 • komunikační kabel (Testo - OM 402UNI-B)
 • komunikační kabel (OM 402UNI-B - USB PC)
 • propojovací trubky (2ks)

 

Tato investice se Vám vyplatí, proto neváhejte a zavolejte.

 

Kontaktní osoba :     Ing. Jaromír Schwarz - 602 595 778  -  schwarz@norservis.cz