Home » NORSERVIS s.r.o.

NORSERVIS s.r.o.

Historie NORSERVIS s.r.o. se datuje od konce roku 2005 respektive od počátku roku 2006, kdy společnost začala vstupovat do podvědomí prvních zákazníků. Založení společnosti NORSERVIS s.r.o. bylo iniciováno firmou Norgren s cílem vytvořit úzce obchodně spolupracující partnerskou společnost, která by mimo vlastní obchodní aktivity zajišťovala pro zákazníky své i zákazníky Norgren činnosti opravárenské a servisní. Příchodem technicky vyspělých pracovníků z firmy Norgren byl položen základní kámen pro nastolení kvalifikovaného poradenství a odborného přístupu k zákazníkům.
 

Vzhledem k úzké vazbě na společnost Norgren Vám můžeme nabídnout úplný obchodní sortiment současných nebo bývalých výrobců IMI : NORGREN, HERION, BUSCHJOST, LEIBFRIED, MARTONAIR, KIP, ENOTS, WALTER, WEBBER, KNORR, WATSON SMITH, DYNA-QUIP, BEECH, FAS.
 

Dokladem o správnosti našeho počínání je skutečnost, že jsme obdrželi ocenění nejlepšího distributora roku společnosti IMI International s.r.o. (Norgren) za rok 2010. Získání tohoto ocenění jsme obhájili i v roce 2011.
 

Naší snahou je nabízet zákazníkům stále více a tak v roce 2008 jsme získali oficiální obchodní zastoupení společností Gopa AS a Rotoflux s.r.l. a tím rozšířili  obchodní sortiment o membránové a pístové pneumatické válce (Gopa AS) a dále o rotační spojky pro různá média (Rotoflux s.r.l.). Naše aktivity v rozšiřování sortimentu pokračovaly i v roce 2009 a tak svým zákazníkům můžeme nabídnout jako obchodní zástupci i kulové ventily ALFA VALVOLE, pneumatické otočné pohony G.T.ATTUATORI, ventily a klapky CONFLOW pro regulaci vody, plynů i páry a v neposlední řadě i nožová šoupata výrobce VÁLVULAS ZUBI. Získání obchodního zastoupení italckého výrobce Penta s.r.l. znamená rozšíření programu kulových ventilů o provedení pro extrémní teploty a tlaky.
 

Námi dodávané prvky naleznete takřka ve všech oblastech průmyslu, služeb nebo dopravy. Nejširší spektrum prvků je používáno v mechanizaci a automatizaci výrobních a montážních procesů. Zde lze zjednodušeně konstatovat, že tam kde končí odbočka tlakového rozvodu vzduchu začíná prostor pro naše prvky. Příprava tlakového vzduchu na požadované tlakové a jakostní parametry, řízení směru toku tlakového média a jeho využití vhodným pneumatickým pohonem je jednoduchým popisem této trasy ke konečnému pohybu mechanické části.
 

 

Naším hlavním mottem je "Automatizační technika na dosah".

 

V souladu s tímto mottem chceme Vám, našim zákazníkům, nabídnout vedle prodeje i technické zázemí. Tým našich pracovníků je připraven Vám být nápomocen nejen při výběru optimálních prvků, ale také při řešení Vašich specifických požadavků, kdy standardní obchodní sortiment již nestačí.
 

Sídlo společnosti je v podhůří Orlických hor v okrajové části města Žamberka. Silnice D11 procházející Žamberkem zajišťuje dostatečnou dostupnost pro zákazníky z Pardubického a Hradeckého kraje. Naše aktivity ale nekončí hranicemi těchto dvou krajů. Za svými zákazníky cestujeme i do dalších teritorií České republiky.
 

V oblasti plzeňska a Západních Čech je našim zákazníků připraven být nápomocen ing. Vladimír Suchý ze svého externího plzeňského pracoviště.