Katalog » Úprava vzduchu

Úprava vzduchu

Tlakové filtry, regulátory tlaku, tlakové maznice
 

Tlakové filtry, regulátory tlaku a tlakové maznice jsou tři základní prvky, kterými upravujeme tlakový vzduch na požadované parametry. Těmito parametry rozumíme kvalitu vzduchu, která je specifikovaná normou ISO 8573-1 a jednoduše stanoví limity velikosti pevných částic, maximální hodnoty tlakového rosného bodu vody a obsahu oleje v daném objemu vzduchu. Požadavky na kvalitu tlakového vzduchu jsou určeny  požadavky navazujícího zařízení.
 

Filtry, regulátory i maznice mohou být do tlakového obvodu umísťovány samostatně, ale užívanější přístup je takový, že všechny uvedené prvky jsou součástí kompaktnějšího celku označovaného jako stanice úpravy vzduchu. Stavebnicový systém bývá doplněn dalšími prvky, které již nemají bezprostřední vliv na kvalitu vzduchu, ale umožňují obsluhovat a řídit přívod upraveného tlakového vzduchu do navazujícího zařízení. Mezi tyto prvky patří uzavírací ventily ručně, nebo elektricky ovládané, moduly pro umístění tlakových spínačů, náběhové ventily pro bezpečné zavzdušnění navazujícího zařízení, rozbočovací kostky a podobně.Úprava vzduchu
Produktové řady
Pilotní tlakové regulátory, série 11400 Detail
Potrubní maznice 10-826 CAD model Detail
Regulátory tlaku, série 11-402 Detail
Pilotní tlakové regulátory, série 11-204 Detail
Vysokoprůtokové tlakové regulátory, série 11-808 Detail
Regulátory tlaku vody, série 11-809 Detail
Přesné tlakové regulátory, série 11-818 CAD model Detail
Jednotky automatického odpouštění kondenzátu, série 17-816 CAD model Detail
Vysokoprůtokové tlakové regulátory, série 20AG Detail
Pilotní tlakové regulátory, série 20AL-X2G Detail
Pojišťovací ventily ovládané pilotním vzduchem, série 40AC Detail
Sestava automat.odpouštění kondenzátu, 6000-50 Detail
Miniaturní filtr-regulátory z nerezové oceli, série B05 CAD model Detail
Miniaturní filtr-regulátory, série B07 CAD model Detail
Filtr-regulátory z nerezové oceli, série B38 CAD model Detail
Filtr-regulátory s jemnou filtrací, série B39 Detail
Filtr-regulátory série OLYMPIAN PLUS 64, série B64G CAD model Detail
Filtr-regulátory série OLYMPIAN PLUS 68, série B68G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON, série B72G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON, série B73G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON, série B74G CAD model Detail
Filtr-regulátory série EXCELON PRO, série B92G CAD model Detail
Sestavy úpravy vzduchu série OLYMPIAN PLUS 64, série BL64 CAD model Detail
Sestavy úpravy vzduchu série OLYMPIAN PLUS 68, série BL68 CAD model Detail
Sestavy filtr-regulátor maznice EXCELON, BL72 Detail
Sestavy filtr-regulátor maznice EXCELON, BL73 Detail
Sestavy filtr-regulátor maznice EXCELON, BL74 Detail
Sestavy úpravy vzduchu série EXCELON PRO, série BL92 CAD model Detail
Koalescenční tlumiče hluku OLYMPIAN PLUS 64, série CS13 Detail
Koalescenční tlumiče hluku OLYMPIAN PLUS 68, série CS15 Detail
Filtry pro všeobecné použití, série F07 CAD model Detail
Filtry pro všeobecné použití, série F18 CAD model Detail
Filtry z nerezové oceli, série F22 CAD model Detail
Filtry pro jemnou filtraci, série F39 CAD model Detail
Filtry pro odstraňění oleje, série F47 CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů, série OLYMPIAN PLUS 64, série F64 CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití OLYMPIAN PLUS 64, série F64G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje OLYMPIAN PLUS 64, série F64C/H CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití OLYMPIAN PLUS 68, série F68G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje OLYMPIAN PLUS 68, série F68C/H CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje OLYMPIAN PLUS 68, série F68V/Y CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F72C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON, série F72G CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů EXCELON, série F72V CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F73C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON, série F73G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F74C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON, série F74G CAD model Detail
Filtry pro odstranění oleje EXCELON, série F74H CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů EXCELON, série F74V CAD model Detail
Filtry uhlíkové pro odstranění oleje, plynů a pachů EXCELON PRO, série F92C CAD model Detail
Filtry pro všeobené použití EXCELON PRO, série F92G CAD model Detail
Sestavy pro přípravu vzduchu k dýchání OLYMPIAN PLUS 64, série FFB64 Detail
Sestavy pro přípravu vzduchu k dýchání OLYMPIAN PLUS 68, série FFB68 Detail
Dvoustupňová filtrační jednotka série OLYMPIAN PLUS 68 Detail
Maznice série L07 CAD model Detail
Maznice série L17 Detail
Maznice z nerezové oceli, série L22 CAD model Detail
Maznice OLYMPIAN PLUS 64, série L64 CAD model Detail
Maznice OLYMPIAN PLUS 68, série L68 CAD model Detail
Maznice EXCELON, série L72 CAD model Detail
Maznice EXCELON, série L73 CAD model Detail
Maznice EXCELON, série L74 CAD model Detail
Maznice EXCELON PRO, série L92 Detail
Sestavy úpravy vzduchu série 07 CAD model Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily OLYMPIAN PLUS 64, série P64F CAD model Detail
Náběhový a vypouštěcí ventil s monitoringem OLYMPIAN PLUS 64, série P64S Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily OLYMPIAN PLUS 68, série P68F Detail
Elektromagneticky ovládané řídící ventily EXCELON, série P72C CAD model Detail
Náběhový ventil EXCELON, série P72E CAD model Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily série EXCELON, série P72F CAD model Detail
Elektromagneticky ovládané řídící ventily EXCELON, série P74C CAD model Detail
Náběhové/vypouštěcí ventily série EXCELON, série P74F CAD model Detail
Miniaturní regulátory z nerezové oceli, série R05 CAD model Detail
Regulátory tlaku vody, série R06 Detail
Regulátory tlaku, série R07 CAD model Detail
Regulátory tlaku vysokoprůtokové, pneumaticky řízené, série R18 CAD model Detail
Regulátory z nerezové oceli, série R22 CAD model Detail
Regulátory tlaku vysokoprůtokové, pneumaticky řízené, série R24 CAD model Detail
Přesné tlakové regulátory, série R27 Detail
Regulátory tlaku pro manifold sestavení, série R30 (plastové) Detail
Přesné tlakové regulátory, série R38 (nerezové) Detail
Pilotní regulátor tlaku, série R40 Detail
Pilotní regulátor tlaku se zpětnou vazbou, série R41 Detail
Regulátory tlaku vody, série R43 Detail
Regulátory tlaku OLYMPIAN PLUS 64, série R64 CAD model Detail
Regulátory tlaku OLYMPIAN PLUS 68, série R68 CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON, série R72 CAD model Detail
Regulátory tlaku pro manifold sestavení EXCELON, série R72M CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON, série R73 CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON, série R74 CAD model Detail
Regulátory tlaku pro manifold sestavení EXCELON, série R74M CAD model Detail
Regulátory tlaku vody, série R91 CAD model Detail
Regulátory tlaku EXCELON PRO, série R92 CAD model Detail
Uzavírací ventily OLYMPIAN PLUS 64, série T64T CAD model Detail
Uzavírací ventily OLYMPIAN PLUS 68, série T68 CAD model Detail
Ruční uzavírací ventily EXCELON, série T72 CAD model Detail
Ruční uzavírací ventily EXCELON, série T73 CAD model Detail
Ruční uzavírací ventily EXCELON, série T74 CAD model Detail
Blokovací/uzavírací ventil EXCELON PRO, série T92 CAD model Detail
Miniaturní pojišťovací ventily, série V07 CAD model Detail
Pojišťovací ventily OLYMPIAN PLUS 64, série V64H CAD model Detail
Pojišťovací ventily OLYMPIAN PLUS 68, série V68H CAD model Detail
Pojišťovací ventily EXCELON, série V72G CAD model Detail
Pojišťovací ventily EXCELON, série V74G CAD model Detail
Miniaturní membránové sušičky, série W07 Detail
Membránové sušičky EXCELON, série W72 Detail
Membránové sušičky EXCELON, série W74 Detail